Over iGRO

Gemachtigde vertegenwoordiger

Versie

 

Contactinformatie

Melden van bijwerkingen

Bijwerkingen moeten worden gemeld. Meldingsformulieren en informatie over het melden van bijwerkingen vindt u op https://www.pfizer.nl/bijwerkingen
Bijwerkingen kunt u ook per email melden aan NLD.AEReporting@Pfizer.com
Voor medische vragen kunt u gratis bellen naar 0800 – MedInfo (6334636) https://www.pfizer.nl/bijwerkingen

GCMA code: PP-GEN-NLD-0250